Gereja katolik Miri
Puji ka Apai, ka Anak, ka Roh Kudus. Amin


Cathedral Notices   Tmn Tunku   Notis Katedral   Bintulu   Minta Doa   Log In

Sejarah Gereja (Church history)

Sejarah Gereja (Church history)

Sejarah ringkas

Sarawak mempunyai penduduk hampir 2.6 juta, terdiri daripada kira-kira 26 kumpulan etnik yang berlainan. Kumpulan pribumi bukan Islam secara kolektif dipanggil Dayak - kebanyakan mereka adalah orang Kristian atau kepercayaan animis amalan - dan mereka menyumbang kira-kira 40 peratus penduduk Sarawak. Dua kumpulan etnik terbesar dalam masyarakat Dayak adalah Iban (juga dikenali sebagai Sea Dayaks), yang merupakan lebih dari 31 peratus penduduk, dan Bidayuh; yang lain termasuk Kenyah, Kayan, Kedayan, Murut, Punan, Bisayah, Kelabit, Berawan dan Penan. Dayak yang tinggal di pedalaman Sarawak kadang-kadang disebut sebagai Orang Ulu, atau orang-orang dari pedalaman. Ahli-ahli kumpulan ini biasanya tinggal di rumah panjang dan amalan penanaman beralih; mereka terlibat dalam memancing untuk menambah makanan mereka jika mereka tinggal berhampiran sungai. Hanya beberapa ratus Penan Timur yang terus hidup sebagai orang nomad di hutan hujan.

Orang Cina, kira-kira 30 peratus, membentuk kumpulan etnik kedua terbesar di Sarawak, walaupun mereka sendiri boleh dibahagikan termasuk penceramah Hakka, Fu-chou (Hokchiu), Kantonis dan Hokkien. Kebanyakannya tinggal di kawasan bandar dan menjadi penganut Buddha atau Kristian atau mengamalkan Taoism.Bilangan orang Melayu telah meningkat kepada kira-kira 25 peratus penduduk Sarawak. Mereka sebenarnya adalah kumpulan heterogen kerana ramai mungkin keturunan orang asli yang mula beralih ke Islam dari abad kelima belas dan menjadi Melayu melalui penerapan bahasa Melayu. Seperti orang Cina, mereka merupakan peratusan besar penduduk pesisir dan bandar.

Sarawak berada di bawah kendali Sultan Brunei sehingga James Brooke menjadi gabenor Sarawak pada tahun 1841 dan kemudian dilantik oleh Rajah oleh Sultan pada tahun 1842. Anggota keluarga Brooke memerintah Sarawak - dan dikenali sebagai Rajah Putih - sehingga 1946. Sepanjang abad ini, Brookes memerintah dengan Melayu tempatan dan Melanau, walaupun mereka juga menggunakan Dayak sebagai tulang belakang tentera mereka dan menggalakkan imigresen Cina ke kawasan bandar.
Pada tahun 1807, Paus Pius VII mendirikan Prefektur Hindia Timur, yang mana Pope Gregory XVI membuat Vicariate pada 20 September 1842. Wilayah ini memeluk apa yang sekarang menjadi Indonesia, termasuk bahagian Borneo hari ini membentuk Malaysia Timur dan Brunei.

Pada tahun 1885, Pope Pius IX memisahkan Pulau Labuan dan Borneo Utara (yang merupakan wilayah yang bergantung kepada British) dari Vicariate, menjadikannya sebuah Wilayah dan mempercayakannya menjadi legenda Bapa Carlo Guarteron, seorang lanun satu masa.

Pada tahun 1878, Persatuan Mill Hill telah dijemput oleh Paus untuk mengambil alih Borneo Mission dan, tiga tahun kemudian, pada tahun 1881, para imam Mill Hill yang pertama tiba di Kuching.

Misi katolik pertama ke kawasan Baram terletak di Marudi, sebuah penempatan di Sungai Baram, jauh dari Miri. Pentadbiran Brooke mempunyai ibu pejabatnya di sana untuk mengawasi suku-suku Kenyah, Kayans dan Ibans.

Dengan penemuan minyak di pantai oleh Shell, semuanya bergerak dari Marudi ke Miri. Gereja dan misi berpindah dari tarikh ini, 1912.


Gereja lama didedikasikan untuk St Joseph yang juga merupakan pelindung saint bapa-bapa Mill Hill. Gereja, selaras dengan semua seni bina bangunan bersebelahan diperbuat daripada kayu, dengan bumbung atap bilian. Ia dibina oleh mubaligh perintis besar Fr Henry Janson dan oleh semua akaun seorang yang sangat keras dan kerasulan. Walaupun dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap pencerobohan pekerja minyak dari seluruh Sarawak, Borneo Utara dan Singapura ke Miri, beliau masih terus menjaga Marudi dan semua rumah panjang di sungai. Dan ini adalah pada hari sebelum enjin sangkut. Bapa Henry Jansen, seorang mubaligh Mill Hill adalah orang pertama yang mengetuk kaki di sini. Fr Jansen bukanlah baru di Sarawak pada masa ia mula berkhidmat di Miri pada tahun 1930-an. Dia nampaknya sampai ke pantai Sarawak pada tahun 1900.

Walau bagaimanapun, ia bukan cerita kejayaan yang hebat. Fr Henry Janson bertemu rintangan dari "Bomoh" atau imam yang mengintimidasi rumah-rumah panjang untuk menolak dia keramahan asas.
Beliau memulakan misi katolik pertama di Marudi, kemudian Kampung Kuala Tutoh dan kemudian ke Long Banyok sebelum membuat perjalanan ke Long San dan Lio Mato di bahagian atas Baram. Fr Henry Janson bertemu rintangan dari "Bomoh" atau imam yang mengintimidasi rumah-rumah panjang untuk menolak dia keramahan asas. Pemimpin Kenyah Tama Bulan Wan menjelaskan kepada Jensen bahawa nenek moyang itu akan marah jika mereka tidak dihormati kerana mereka selalu dan itu akan membawa bencana kepada masyarakat.

Fr Jansen mengembara ke tebing-tebing Baram dan pergi dengan berjalan kaki ke pergunungan untuk mencapai masyarakat Kenyah, Kayan dan Kelabit yang paling jauh. Mereka digerakkan oleh kepercayaan mereka kepada Tuhan untuk menyebarkan berita baik.

Jansen membuat perjalanan selama tiga minggu dengan kapal longboat ke Long San dengan seorang imam lain, yang tinggal di sana. Jansen sedang sakit pada waktu itu. Dan setelah berpuas hati melihat misi itu ditubuhkan, dia meninggal dunia tidak lama selepas (pada tahun 1948)

Seperti biasa dalam sejarah mubaligh asing, kejayaannya tidak lama selepas kematiannya. Dia dikebumikan di belakang gereja lama di Miri yang dibina. Kawasan di mana dia bekerja adalah hari ini Keuskupan Miri (Diocese of Miri).Kemudian pada tahun 1947, ada perubahan hati yang tiba-tiba di kalangan orang-orang di Baram atas. Mereka menghantar permintaan turun ke sungai untuk seorang mubaligh datang dan menukar mereka ke Adat Sebayang, kerana mereka memanggilnya -Jalan berdoa .

Temonggong Oyang Lawai Jau, anak sulung Tama Bulan menginginkan Orang Upriver untuk berkongsi agama yang sama.

"Di Long San adalah ketua Temenggong sendiri yang memanggil pertemuan semua keluarga untuk mencadangkan agar mereka menjadi Kristian. Beliau telah bertemu ramai orang Australia selepas penjajahan Jepun di Borneo dan sangat kagum dengan mereka.

Pada tahun 1970-an yang diketuai oleh Uskup lewat AD Galvin, misi katolik di Baram dan Long San berkembang dengan pesat dengan penubuhan bangunan sekolah yang lebih lanjut, dispensari dan penginapan untuk kakitangan imam, biarawati dan abang-abang. Misi ini disampaikan oleh pengangkutan biasa yang membawa kedua-dua barang dan penumpang.


 Fr Janson dengan beberapa Pelajarnya
Julai 1935

Rumah paderi lama Julai 1935


Sekolah berhampiran dengan sekitar
bersebelahan Gymkhana Club Miri


Sekolah lama di Jalan Angsana 

 Kerana kekurangan Bilik Darjah
Pelajar terpaksa menggunakan "New Century Theatre"Pada tahun 1927, Wilayah Apostolik Sarawak telah ditubuhkan. Dua puluh lima tahun kemudian, 1952 Vicariate Apostolic of Kuching didirikan oleh Holy See dan Msgr. J. Vos telah ditahbiskan sebagai uskup Katolik pertama di Sarawak.

Selepas akhir pendudukan Jepun pada tahun 1945, Rajah secara rasmi menyerahkan kedaulatan kepada Mahkota British pada tahun 1946 dan Sarawak menjadi jajahan British pada tahun 1946, walaupun beberapa ahli keluarga Brooke menentang penyerahannya ke Britain. Walaupun tentangan oleh sebahagian besar penduduknya, Sarawak menjadi negeri autonomi persekutuan Malaysia pada tahun 1963.
Pada 19 Disember 1959, Vicariate Miri ditubuhkan dan, pada tahun berikutnya, Bapa Anthony D. Galvin telah disucikan uskup pertama Vicariate Miri. Beliau ditahbiskan oleh Pope John XXIII di Rom pada 5 Mei 1960. Pada 2 Januari 1966, Bapa Anthony Lee, imam tempatan Miri Vicariate, telah ditahbiskan.

Gereja lama telah dirobohkan untuk membuat katedral baru pada tahun 1972. Pada 31 Mei 1976, Paus Paul VI menubuhkan sebuah wilayah Gereja baru di Malaysia Timur dan Vicariate Miri dibesarkan ke tahap Keuskupan.

Pada 5 September tahun yang sama, Uskup Galvin mati tiba-tiba semasa bercuti di England asalnya.

Pada 20 Mei 1977, Paus Paul VI menunjuk Bapa Anthony Lee sebagai uskup pertama di Keuskupan Miri. Beliau ditahbiskan uskup di Katedral St. Joseph, Miri, pada 20 November dan Keuskupan Miri secara rasmi diumumkan pada hari yang sama.


Sehingga 2018 terdapat 14 paroki di bawah Keuskupan Miri -
1. Paroki  St Joseph  Miri
2. Paroki  St Dominic   Taman Tunku
3. Paroki  St Michael   Batu Niah
4  Paroki  Good Shepherd  Marudi
5. Paroki  Church of Holy Family  Lapok
6. Paroki  Blessed Sacrament  Long Lama
7. Paroki  St Anthony  Bintulu
8. Paroki  St  George   Sebauh
9. Paroki  St Peter   Tatau
10.Paroki  St Paul  Long San
11.Paroki  Holy Cross   Asap
12.Paroki  St  Francis Xavier   Belaga
13.Paroki  St Edmund Limbang
14.Paroki  St Martin   LawasEnglish Translation Text


A brief history

Sarawak has a population of almost 2.6 million, made up of some 26 different ethnic groups. The non-Muslim indigenous groups are collectively called Dayaks – most of whom are Christians or practise animist beliefs – and they account for about 40 per cent of Sarawak’s inhabitants. The two biggest ethnic groups within the Dayak community are the Iban (also known as Sea Dayaks), who constitute just over 31 per cent of the population, and the Bidayuh; others include the Kenyah, Kayan, Kedayan, Murut, Punan, Bisayah, Kelabit, Berawan and Penan. Dayaks who live in the interior of Sarawak are sometimes referred to as Orang Ulu, or people from the interior. Members of this group typically live in longhouses and practise shifting cultivation; they engage in fishing to supplement their diet if they live near a river. Only a few hundred of the Eastern Penan continue to live as a nomadic people of the rainforest.

The Chinese, at around 30 per cent, make up the second largest ethnic group in Sarawak, though they themselves can be subdivided as including speakers of Hakka, Fu-chou (Hokchiu), Cantonese and Hokkien. Most live in urban areas and are Buddhists or Christians or practise Taoism.

The number of Malays has increased to about 25 per cent of Sarawak’s population. They are in fact a heterogeneous group of people since many are probably the descendants of indigenous peoples who started to convert to Islam from the fifteenth century and become Malay through their adoption of the Malay language. Like the Chinese, they constitute a large percentage of the coastal and urban population.

Sarawak was loosely under the control of the Sultan of Brunei until James Brooke became governor of Sarawak in 1841 and was then appointed Rajah by the Sultan in 1842. Members of the Brooke family were to rule Sarawak – and become known as the White Rajahs – until 1946. For much of that century, the Brookes governed with local Malays and Melanau, though they also used Dayaks as the backbone of their army and encouraged Chinese immigration into urban areas.


In 1807, Pope Pius VII erected the Prefecture of the East Indies, which Pope Gregory XVI made a Vicariate on Sept. 20, 1842. This territory embraced all of what is now Indonesia, including the part of Borneo today forming East Malaysia and Brunei.

In 1885, Pope Pius IX separated the Island of Labuan and North Borneo (which were British dependent territories) from the Vicariate, making it a Prefecture and entrusting it to be legendary Father Carlo Guarteron, a one-time pirate.

In 1878, the Mill Hill Society was invited by the Pope to take over Borneo Mission and, three years later, in 1881, the first Mill Hill priests arrived in Kuching.

The first catholic mission to the Baram area was in Marudi, a settlement on the Baram River, further inland from Miri. The Brooke administration had its headquarters there to keep an eye on the restive tribes of the Kenyahs, Kayans and Ibans.
With the discovery of oil on the coast by Shell, everything moved from Marudi to Miri. The Church and mission moved as well dated from this time, 1912.

The old Church was dedicated to St Joseph who was also the patron saint of the Mill Hill fathers. The Church, in keeping with all the neighbouring buildings architecture was made of timber, with bilian atap roof. It was built by the great pioneer missionary Fr Henry Janson and by all accounts a very austere and apostolic man. Even with the increasing demands of the invasion of oil workers from all over Sarawak, North Borneo  and Singapore into Miri, he still continued his care for Marudi and all the longhouses on the river. And this was in the days before the outboard engines. Father Henry Jansen, a Mill Hill missionary was the very first to set foot here. Fr Jansen was not new to Sarawak by the time he started serving in Miri in the 1930’s. He had apparently reached the shores of Sarawak in 1900.

It was not however of of those wonderful success stories. Fr Henry Janson met resistance from the "Bomohs" or priests who intimated the long houses into refusing him basic hospitality. 
He started the first catholic mission in Marudi, then Kampung Kuala Tutoh and then to Long Banyok before making his way upriver to Long San and Lio Mato in the upper reaches of Baram.  Fr Henry Janson met resistance from the "Bomohs" or priests who intimated the long houses into refusing him basic hospitality. The Kenyah Leader Tama Bulan Wan  explained to Jensen that the ancestor would be angry if they were not honored as they always had been and that would bring disaster to the community.

Fr Jansen  travelled up the tributaries of the Baram and went even by foot up the mountains to reach the furthest Kenyah, Kayan and Kelabit communities. They were propelled by their belief in God to spread the good news.

Jansen made the three weeks journey by longboat to Long San with one other priest, taking up residence there. Jansen was sick at the time. And having had the satisfaction of seeing the mission established, he died soon after (in 1948)

Then in 1947, there was a sudden change of heart among the people in the upper Baram. They sent requests down river for a missionary to come and convert them to Adat Sebayang, as they called it - the Pray Way.
Temonggong Oyang Lawai Jau, grand nephew of Tama Bulan  wanted the  Upriver People to share the same religion.

“In Long San it was the Temenggong (chief) himself who called a meeting of all the families to suggest that they should become Christian. He had met many Australians after the Japanese occupation of Borneo and was greatly impressed by them.

As is so common in foreign missionary history his success came not long after his death. He was buried behind the old church in Miri which he built.The area in which he laboured is today the Diocese of Miri.


In the 1970s led by the late Bishop AD Galvin, the catholic mission in the Baram and Long San expanded rapidly with the further establishment of School buildings, a dispensary and accommodation for staff of priests, nuns and lay brothers. The mission was served by regular transportation carrying both freight and passengers.


In 1927, the Prefecture Apostolic of Sarawak was established. Twenty-five years later, 1952 the Vicariate Apostolic of Kuching was erected by the Holy See and Msgr. J. Vos was ordained the first Catholic bishop in Sarawak.

After the end of Japanese occupation in 1945, the Rajah formally ceded sovereignty to the British Crown in 1946 and Sarawak became a British colony in 1946, though some members of the Brooke dynasty resisted its cession to Britain. Despite opposition by a significant proportion of its population, Sarawak became an autonomous state of the federation of Malaysia in 1963.


On Dec. 19, 1959, the Vicariate of Miri was established and, in the following year, Father Anthony D. Galvin was consecrated the first bishop of the Miri Vicariate. He was ordained by Pope John XXIII in Rome on May 5, 1960. On Jan. 2, 1966, Father Anthony Lee, Miri Vicariate's local priest, was ordained.
The old church was  demolished to make a new cathedral in 1972. On May 31, 1976, Pope Paul VI established a new Church province in East Malaysia and Miri Vicariate was raised to the level of a Diocese.

On Sept. 5 of the same year, Bishop Galvin died suddenly while on holiday in his native England.

On May 20, 1977, Pope Paul VI appointed Father Anthony Lee as the first bishop of the Diocese of Miri. He was ordained bishop in St. Joseph's Cathedral, Miri, on Nov. 20 and the Diocese of Miri was officially proclaimed on the same day.

As of  2018 there are 14 parishes under Diocese of Miri -
1. St Joseph Parish    Miri
2. St Dominic Parish  Taman Tunku
3. St Michael Parish  Batu Niah
4  Good Shepherd Parish  Marudi
5. Church of Holy Family  Lapok
6. Blessed Sacrament Parish  Long Lama
7. St Anthony Parish  Bintulu
8. St George Parish  Sebauh
9. St Peter Parish  Tatau
10. St Paul Parish  Long San
11. Holy Cross Parish  Asap
12. St Francis Xavier Parish  Belaga
13. St Edmund Parish Limbang
14. St Martin Parish  Lawas


Compiled by Ben Chang
Download Aplikasi mobile PERCUMA kami
Untuk sambungan langsung dengan kami di Diocese of Miri DOWNLOAD aplikasi percuma kami.