Lessen3.0

Lessen3.0Atribusi-Bukan Komersial 3.0
Tidak mudah alih (CC BY-Mal 3.0)
Ini adalah ringkasan (dan bukan pengganti) lesen yang boleh dibaca manusia

Di bawah syarat-syarat berikut:

  • Atribusi Anda perlu memberikan kredit yang sewajarnya menyediakan pautan kepada lesen, dan menunjukkan jika ada perubahan yang dibuat. Anda boleh berbuat demikian dengan apa jua cara yang munasabah, tetapi bukan dengan cara yang seolah-olah pemberi lesen yang mengiktiraf anda atau penggunaan anda.

  • BukanKomersial— Anda tidak dibenarkan menggunakan bahan tersebut untuk tujuan-tujuan komersial.

  • Tiada larangan tambahan— Anda tidak boleh guna terma-terma perundangan atau langkah-langkah teknologi 
    yang menyekat pengguna lain daripada membuat sesuatu yang dibenarkan oleh lesen.

Notis-notis:

  • Anda tidak perlu mematuhi lesen untuk elemen-elemen daripada material di domain awam atau di mana saja anda gunakan yang mengikut tatacara pengecualian atau batasan yang berkenaan.
  • Tiada jaminan diberikan. Lesen ini mungkin tidak memberikan anda semua kebenaran yang diperlukan untuk kegunaan anda. Sebagai contoh, hak-hak lain sepertipublisiti, privasi, atau hak-hak moralmungkin menghadkan bagaimana anda menggunakan material tersebut.Source: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
Catholic Mass Daily updated ... Watch now latest..click here.Download Aplikasi mobile PERCUMA kami
Untuk sambungan langsung dengan kami di Diocese of Miri DOWNLOAD aplikasi percuma kami.