Ajaran Gereja Katolik Yang Terping

Ajaran Gereja Katolik Yang Terping
Ajaran Gereja Katolik Yang TerpingTentang Manusia

1. Allah menciptakan setiap manusia melalui ibu bapanya, dan memberinya  tubuh dan jiwa.

2. Allah hendak segala manusia memperoleh kehidupan dan ke-bahagiaan-nya

3. Manusia harus mematuhi perintah-perintah Allah;  ia makhluk Allah.

4. Kerana manusia tak patuh kepada Allah dan berdosa, dia memerlukan penyelamatan daripada Allah untuk pengampunan dosa dan mendapat kehidupan Allah.


Tentang Yesus Kristus, Penyelamat Dan Penebus Manusia

5. Yesus Kristus adalah Putera Allah. Kerana itu   kita panggil- Nya. Tuhan Yesus.

6. Allah Bapa mengutus-Nya untuk menebuskan   dan menyelamatkan segala manusia.

7. Putera Allah menjelma menjadi manusia dalam rahim Perawan Maria atas kuasa Roh Kudus, dan dilahirkan di Palestina.

8. Untuk menyelamatkan segala manusia, Ia menderita sengsara dan mati di salib,  dan bangkit dari kematian seperti Ia telah berkata.

9. Sekarang Ia hidup di dalam kemuliaan  Bapa- Nya, dan dalam Gereja-Nya pula di dunia seperti dijanjikan-Nya.

10. Dia akan datang kembali pada akhir zaman  untuk mengadili segala manusia.

Tentang Allah

11. Allah adalah Maha Esa, kerana kata-nya: "Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah ada padamu allah lain di hadapan-ku." (keluaran 20:2)

12. Allah adalah Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Tahu, Maha Rahim, dan ada di mana- mana.

13. Allah adalah roh murni, tidak ada tubuh  dan tidak dilihat sesiapapun.

14.Tuhan Yesus mengajar bahawa Allah adalah Bapa-Nya dan Bapa-Kita manusia pula di syurga; bahawa kerana cintakasih-Nya Allah mengutus Putera-Nya menjadi Penyelamat manusia; dan bahawa mengutus Roh Kudus-Nya untuk membimbing serta menbantu kita manusia.

15. Menurut ajaranYesus, Tuhan Allah itu  Maha Esa, tunggal atau hanya satu hakikat-nya, tetapi tiga pribadi atau diri-Nya, ialah Bapa, Putera dari Roh Kudus. Ajaran ini tertinggi dan melampau akal manusia. Kita percaya akannya sebab diajarkan   oleh Putera Allah.

Gereja Yesus Kristus

16. Gereja Yesus Kristus ialah Umat Allah yang percaya akan Yesus Kristus dan dilahirkan dari air dan Roh Kudus melalui sakramen permandian. Gereja ini dipanggil pula Tubuh Kristus yang rohani.

17. Kerja Gereja inilah yang meneruskan kerja penyelamatkan Kristus di dunia.

18. Gereja ini satu, kudus, katolik ( untuk segala manusia), dan apostolik ( di-dasarkan atas rasul-rasul Kristus).

19. Dasar Gereja ini adalah Petrus serta para rasul, dipilih dan diutuskan oleh Kristus untuk menyebarkan Injil- Nya kepada segala manusia.

20. Kepala Gereja ini ialah Yesus Kristus sendiri, dan wakil- Nya yang kelihatan ialah Petrus serta  pengganti-penganti nya, iaitu para Paus(Pope) di Roma.

21. Gereja ini harus dipatuhi, dan ajaran-nya dipercayai.

Tentang Santa Perawan Maria

22. Yesus Kristus, Putera Allah, dilahirkan menjadi manusia oleh Santa (kudus) Perawan Maria. Kerana itu Santa Perawan Maria dinamai Bonda Allah.

23. Yesus sendiri menghormati Bonda Maria, dan memberinya hak-hak besar serta istimewa. Tuhan Yesus berhendak agar Bonda-Nya dihormati oleh segala orang kristian-Nya.

Tentang ketujuh Sakramen

24. Ketujuh sakramen yang didirikan oleh  Tuhan Yesus adalah:

1. Sakramen Permandian atau

Pembaptisan.

2. Sakramen Penguatan atau Krisma.

3. Sakramen Ekaristi.

4. Sakramen Pengampunan Dosa

atau Sakramen  Pengakuan

atau Sakramen Rekonsiliasi.

5. Sakramen Pengurapan Orang Sakit.

6. Sakaramen Imamat.Oo

 7. Sakrament Perkawinan.

25. Dalam setiap sakramen, kita bertemu dengan  Tuhan Yesus sendiri dan menerima daripada-Nya rahmat dan bantuan bagi hidup kita.

26. Melalui sakramen permandian, Tuhan melepaskan seorang dari dosa asal dan dosa diri, memberinya kehidupan ilahi dan membuatnya menjadi seorang  anak Allah.

27. Melalui sakramen penguatan, Tuhan memberi seorang yang telah dipermandikan Roh Kudus-Nya. supaya  ia dikuatkan untuk menjalankan tugas tugasnya.

28. Melalui sakramen ekaristi, Tuhan menjemput kita untuk menyertai Korban Yesus dalam Misa dan disatukan dengan-Nya dalam komuni.

29. Melalui Sakramen pengampunan dosa, Tuhan melepaskan kita dari dosa serta mendamaikan kita dengan-Nya dan sesama orang, dan menguatkan kita pula untuk menjuahkan diri dari dosa.

30. Melalui sakramen pengurapan orang sakit, Tuhan menguatkan seorang Kristian yang sakit untuk menyertai Yesus dalam sengsara dan kematian -Nya dengan penuh penyerahan kepada Allah Bapa, Kerap kali orang sakit desembuhkan-Nya melalui sakramen ini.

31. Melalui sakramen imamat, Tuhan menjadikan seorang imam-Nya dengan kuasa dan tugas-tugas- Nya di antara umat-Nya.

32. Melalui sakrament perkahwinan, Tuhan memberkati suami dan isteri, dan menjanjikan rahmat serta bantuan Nya untuk selama hidup mereka.

33. Sesiapa hendak menerima sakramen apapun,  harus menyediakan diri dengan sepatutnyaTentang Kesepulah Perintah Allah

34. Kesepuluh perintah Allah ialah:  Tuhan Allah berkata (keluaran 20)

1. Aku Allah, Tuhamu. Jangan  memuja berhala, tetapi berbaktilah  kepada-Ku sahaja dan cintailah Aku lebih dari segala sesatu.

2. Jangan menyebut nama Allah, Tuhanmu, tidak dengan hormat.

3. Kuduskanlah hari Tuhan.

4. Hormatilah ibu bapamu.

5. Jangan membunuh.

6. Jangan berbuat cabul.

7. Jangan mencuri.

8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia.

9. Jangan ingin berbuat cabul.

10. Jangan ingin akan milik sesamamu munusia secara tak adil.

35. Perintah. Allah yang terutama ia lah: (Matius 12:29-31)

 " Cintailah Tuhai Allahmu dengan

segenap hatimu."

 " Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri."

Tentang Doa dan Kitab Suci


36. Orang Kristian harus mengingat Tuhan dan berdoa pada setiap hari, sekurang- kurangnya pada pagi setelah bangun dan pada malam sebelum tidur untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhah.

37. Kitab Suci (The Holy Bible) adalah sabda Tuhan, sangat penting bagi kehidupan Kristian. Kerana itu umat Kristian harus membaca Kitab Suci.

Tentang Hal Hal Terakhir

38. Hal-hal terakhir kepada setiap orang, ialah:

 a) Kematian

 b) Pengadilan individu

 c) Syurga (abadi)

Naraka (abadi)

Api-penyucian (sementara)

d) Kebangkitan badan pada akhir zaman.

e) Kedatangan kedua TuhanYesus dan pengadilan umum

f)  Langit yang baru dan bumi yang baru.

39. Setelah mati, jiwa manusia akan diadili oleh Tuhan Yesus.

 a) Setelah itu, jiwa akan diterima ke dalam syurga, jika tak adadosa atau hikum kerana dosanya.

 b) Ia akan hihukum ke api-penyucian, jika  keadaannya yang sudah di ampuni dosanya, namun masih harus menebuskan hukuman akibat dosa-dosanya. Di api- penyucian ia tinggal hingga semua hukum ditebuskan. Kita dapat menolong dia dengan doa-doa an Misa Kudus, Setelah itu,  ia pergi ke syurga.

c) Ia akan hihukum ke naraka, jika ada doa berat yang belum disesali sebelum mati.
Compiled by Ben ChangSelamat pulang ke Misa    Welcome back to Mass  Diocese of Miri is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.
There is no requirement for attribution. You may copy or share it freely .