Diocese of Miri   - Gereja Katolik
Puji ka Apai, ka Anak, ka Roh Kudus. Amin

Church Notices    Tmn Tunku    Bintulu   座堂佈告    Notis Gereja   Log In

Devosi Chaplet Divine Mercy

Devosi Chaplet Divine Mercy

 

[ Bahasa Versi ~ Devosi Chaplet yang "KUAT" untuk mengemis keampunan untuk demi sendiri dan seluruh dunia ]


Chaplet atau "Doa Rosario Kerahiman" didoakan dengan memakai rosario biasa dengan cara berikut :


Bapa Kami

"Bapa Kami yang ada di syurga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajjan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam percubaan tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin.


Salam Maria

"Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bonda Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin."
Aku Percaya

"Aku percaya akan Tuhan, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putera-Nya yang tunggul, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang mahakuasa. Dari situ, Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bdan, kehidupan kekal. Amin."

Sesudah it, pada manik-manik besar (manik "Bapa Kami") berdoalah :
"Bapa yang kekal, saya persembahkan kepada-Mu Tubuh dan Darah, Jiwa dan Ke-Tuhanan Putera-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, demi penebusan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia."

Pada sepuluh manik kecil (manik "Salam Maria") berdoalah 10 kali :
"Demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia"


Dan sebagi penutup berdoalah 3 kali :

"Tuhan yang Kudus, Kudus dan Berkuasa, Kudus dan Kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.


Doa Pembukaan (pilihan)

Engkau telah wafat Yesus, tetapi sumber kehidupan memancar pada jiwa-jiwa, dan samudera belas kasihan terbuka bagi seluruh dunia. O pancaran Kehidupan, Kerahiman Ilahi yang tak terselami, rangkumkanlah seluruh dunia dan kosongkanlah diri-Mu atas kami.
Engkau dan Air yang memancar dari Hati Yesus sebagai pancaran belas kasihan bagi kami, aku percaya kepada-Mu.


Doa Penutup (pilihan):

"Bapa yang kekal, dalam Engkau kerahiman adalah tak terselami, dan perbendaharaan belas kasih adalah tak terbatas, pandanglah kami dengan penuh belas kasihan dan tambahkanlah Kerahiman-Mu dalam diri kami, agar kami tidak pernah berputus asa dan tidak kehilangan semangat dalam kesulitan yang bagaimanapun besarnya, tetapi dengan kepercayaan yang teguh, kami menyerahkan diri kami kami kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah Kasih dan Kerahiman semata-mata. Amin."Compiled by Ben Chang
Waktu Misa
Cathedral Miri & Lutong
Taman Tunku
Bintulu
Limbang & Lawas
Marudi

Lokasi GerejaDiocese of Miri is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.
There is no requirement for attribution. You may copy or share it freely.