ATTENTION: !WALKATHON ANNOUNCEMENT! PLEASE SHARE!

ATTENTION: !WALKATHON ANNOUNCEMENT! PLEASE SHARE!

Due to unforeseen circumstances, the assembly point for tomorrow's WALKATHON will be in front of St Francis Assisi's Chapel, not School Padang.  Please forward to as many people as you can.

Disebabkan keadaan yang tidak dijangka, titik perhimpunan untuk WALKATHON esok akan diadakan di hadapan Chapel St. Francis Of Assisi dan bukan di Padang Sekolah. Sila tolong maklumkan kepada semua orang yang terlibat.

因着一些因素,明天的徒步义走集合地点将在圣方济小修院,不在中学操场。请大家彼此痛告知。

Walkathon CommitteeCatholic Mass Daily updated ... Watch latest..click here.Diocese of Miri (Official website)
UNDUH Aplikasi mobile PERCUMA kami.