Pengampunam Dosa

Pengampunam Dosa


Diocese of Miri

presents

The official  guidelines  of 
the Catholic church 

 Sacrament of Reconciliation
Pengampunam Dosa


Dalam sakramen pengampunan dosa [atau sakramen
rekonsiliasi] kita bertemu dengan Yesus Kristus Penebus Kita. Demi-Nya
kita diampuni oleh Allah Bapa syurgawi dari segala dosa, dan didamaikan
dengan-Nya dan Gereja-Nya yang kudus. Kita harus menggunakan sakramen
ini dengan sebaik-baiknya.
 1. DOA SEBELUM MENGAKU

Ya Tuhan, Yesus Kristus, Penebusku, aku menghadap Engkau hendak mengaku dosaku dengan jujur dan baik, agar memperoleh pengampunan.
Berkali-kali, ya Tuhan, aku berniat sungguh-sungguh hendak menepati perintah-perintah-Mudan menjauhi segala dosa, namun kerana kelengahan dan cenderung kepada kejahatan, aku jatuh lagi ke dalam dosa.
Aku seorang yang berdosa dan telah menghina Allah Bapasyurgawi.
Ya Tuhan, Penebusku, aku mohon kepada-Mu:
kasihanilah aku, bebaskanlah aku dari segala dosa dan sucikanlah aku dari segala kejahatan.
Ya Roh Kudus,
tolonglah aku dan terangilah batinku, agar dapat mengingat dosa-dosaku dengan jelas, dan tolonglah aku
supaya dapat menyesali dosa-dosa itu serta mengakuinya dengan tulus ikhlas Santa Maria, Bonda Allah,
doakanlah aku yang berdosa ini.
Amin.

2. PEPERIKSAAN BATIN

Periksalah batinmu sekarang untuk mengingat dosa-dosamu, terutama dosa berat.


3. DOA TOBAT

Bapa kami yang ada di syurga,
dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami,
dan janganlah masukkan
kami ke dalam percubaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, Allah yang Maha Rahim,
aku menyesal atas segala dosaku:
kerana patut aku Engkau hukum,
terutama kerana aku telah menghina
Engkau yang Maha Pemurah dan Maha Baik,
yang selalu mencintai aku.
Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji,
dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki
hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi.
Ya Tuhan Bapaku,
aku mohon demi Yesus, kasihanilah aku orang yang
berdosa ini.
Amin.

4. UPACARA PENGAMPUNAN DOSA

Sekarang pergilah kepada iman (Father)dan mengaku dosa-dosamu.
ENGKAU:Demi nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin.
IMAM:Tuhan Bapa sangat mencintai-mu.
             Ia hendak mengampuni segala dosamu.
             Percayalah kepada-Nya; dan akuilah
             dosa-dosamu dengan tulus ikhlas.
ENGKAU: Ya Father, dosa-dosa
                   saya ialah....................
                   Saya menyesal atas segala dosa saya dan
                   dengan hormat saya minta pengampunan
                   serta penebusan-dosa[penance].
{Sekarang dengarlah nasihat iman dan ingat kata-katanya danpenebusan-dosa yang ditentukannya.}
Kemudian imam mengampuni dosa-dosamu dan berkata:

Allah, yang Maha Rahim,
telah mendamaikan dunia dengan Diri-Nya,
kerana wafat dan kebangkitan Putera-Nya.
Ia telah mencurahkan Roh Kudus
demi pengampunan dosa.
Semoga dengan pelayanan Gereja
Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepadamu.
Dan saya melepaskan engkau dari segala dosamu
atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
ENGKAU:Amin.
IMAM:     Bersyukurlah kepada tuhan,
                   kerana Ia amat baik.
ENGKAU:Syukur Kepada Tuhan.
IMAM:     Tuhan telah mengampuni dosamu.
                  Pergilah dengan damai.
ENGKAU:Terima kasih, Father.

5. DOA SYUKUR, SESUDAH MENGAKU

Allah Bapa,
Engkau sungguh baik terhadapku.
Engkau berkenan mengampuni dosaku
melalui imam.
Aku bersyukur kepada-Mu dengan
segenap hatiku.
Aku berjanji akan menjauhkan segala
dosa dan mengikuti Tuhan Yesus,
Anak-Mu,  dengan tulus ikhlas.
Ya, Bapa,
berilah aku pertolongan Roh Kudus-Mu,
supaya aku dapat memperbaiki hidupku,
Aku minta ini demi Yesus Kristus,
Tuhan dan Penebusku.
Amin.

 6. PENEBUSAN-DOSA

[Lakukanlah penebusan-dosa yang disuruh oleh
iman tadi. Sesudah itu berdoalah:]
Tuhan Yesus Kristus,
Aku bersyukur kepada-Mu kerana aku telah
dibebaskan dari segala dosaku.
Aku hendak membaharui janji-janji
pembaptisan sekali lagi:
Aku menolak setan dan segala
kesia-siaannya serta pekerjaannya.
Aku akan mengikuti perintah-perintah-Mu
dengan rajinnya dan hidup seperti seorang
Kristian yang benar dan setia.
Ya Tuhan Yesus, aku mohon,
penuhilah hati jiwaku sekali lagi
dengan kuasa dan kurnia Roh Kudus-Mu,
supaya aku dapat menghidupkan janji-janjiku
Amin.

Compiled by Ben Chang


Selamat pulang ke Misa    Welcome back to Mass  Diocese of Miri is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.
There is no requirement for attribution. You may copy or share it freely .