Doa katolik biasa

Doa katolik biasaDoa katolik biasa


Bapa Kami

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berikanlah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami seperti kamipun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.


Versi lian Alternatif
Bapa Kami
Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah NamaMu,
datanglah KerajaanMu,
jadilah kehendakMu
di bumi seperti di surga
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. Amin.
 Versi lian Alternatif
Bapa Kami 
Bapa Kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah
kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan
janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari
yang jahat.  Amin.

Salam Maria

"Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah anda di antara wanita dan terpujilah andadi antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bonda Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin."

Aku Percaya

"Aku percaya akan Tuhan, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putera-Nya yang tunggul, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang mahakuasa. Dari situ, Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bdan, kehidupan kekal. Amin."

Kemuliaan

Kemuliaan kepada Bapa, Putera dan Roh Kudus
Seperti pada permulaan, sekarang,
selalu dan sepanjang segala abad, Amin.

Versi lian Alternatif Kemuliaan kepada Bapa
Kemuliaan kepada
Bapa, kepada Putra
kepada Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala masa.
Amin.

Versi lian Alternatif Kemuliaan
Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad, Amin.

Terpujilah ...
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya.

Versi lian Alternatif
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.

Salam Ya Ratu

Salam, ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan
harapan kami. Kepadamu kami berseru, kami anak-anak yang malang yang
dikeluarkan dari Eden. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah,
mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Arahkanlah pandangan mata belas
kasihmu kepada kami, ya pembela kami yang murah hati, dan setelah pembuangan
kami ini, tunjukkanlah kepada kami buah rahimmu yang kudus, Yesus. Ya
Perawan Maria yang pengampun, penuh kasih, dan manis. Doakanlah kami, ya
Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin.>

Doa Memorare

 Ingatlah, O Perawan Maria yang Terberkati
 tak pernah terdengar kegagalan dari semua orang yang berlindung kepadamu,
 yang mengharapkan pertolonganmu, atau yang menghendaki turut sertamu.
 Terdorong dengan kepercayaan itu,
 kami berpaling kepadamu, O Perawan dari semua perawan, Bunda kami.
 Kepadamu kami datang; di hadapanmu kami berdiri, penuh dosa dan penderitaan.
 O Bunda Sang Sabda yang menjadi daging, jangan mengabaikan permohonan kami,
 tapi dengan kerahimanmu, dengar dan jawablah kami.
 Amin.

Doa Angelus

Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
Salam Maria,
penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah anda di antara wanita dan terpujilah
buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.

Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
Salam Maria ....
Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita.
Salam Maria ....
Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia; curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin.


Doa Kepada Santo Joseph

 "Santo Yusuf, ajar aku berlaku seperti mu
 Berilah aku kekuatan berjalan dalam kemurnian.
 Tarik aku sebelum ketidakmurnian mengendalikan aku.
 Tekankan aku bahwa ketidakmurnian tidak berkenan kepada Bapa.
 Bantulah aku sebagai teladan dari Iman, Harapan dan Kasih.
 Bantu aku menjadi pelindung seperti anda.
 beri aku kekuatan atas apa yang dibutuhkan untuk keluargaku, untuk jiwaku,
 sehingga aku berkenan kepada Allah dalam keabadian"
 Amin.


Ya St Joseph, yang pertolongannya begitu nyata,
begitu kuat, begitu segera di hadapan tahta Allah,
aku menempatkan ke dalam tangan-tanganmu yang kudus
segala hasrat dan kerinduanku.
Ya St Joseph, tolonglah aku dengan perantaraanmu yang penuh daya kuasa
dan perolehkanlah bagiku segala rahmat dan berkat rohani
melalui Putra asuhmu, Yesus Kristus, Tuhan kami,
sehingga dengan bertaut di dunia ini pada kuasa surgawimu,
aku dapat menyampaikan segala puji syukur dan sembah sujudku kepada Allah.
Ya St Joseph, tak pernah bosan aku merenungkan mu
dengan Kanak-Kanak Yesus tertidur pulas dalam pelukanmu.
Tak berani aku mendekat, sementara Ia beristirahat begitu lelap di dadamu.
Dekaplah Ia untukku, kecuplah kepala-Nya yang kudus untukku,
dan mohonkanlah kepada-Nya untuk membalas kecupanku
kelak saat aku menghembuskan napas terakhirku.
St Joseph, pelindung jiwa-jiwa yang berpulang, doakanlah aku.
Amin.
(Ucapkalan doa ini selama Sembilan kali berturut-turut, dan sebutkanlah permohonan anda)Doa kepada  Santo Michael
 Malaikat Agung, Santo Mikail, bela kami dalam pertempuran;
 jadilah perlindung kami dalam menghadapi tipu daya dan kebencian Iblis.
 Semoga Allah meremukkan dia, kami dengan rendah hati bermohon;
 dan andua, O Pangeran dari seluruh bala tentara Surga,
 dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam neraka setan dan semua roh jahat
 yang menjelajahi seluruh dunia mencari jiwa-jiwa yang hancur.
 Amin.


Mohon Doa Kepada Malaikat Pelindung
Malaikat Allah,
Anda diutus oleh Allah untuk melindungi umatNYA
 dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehNYA.
Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah, karena Dia sendiri berkenan mengutus anda mendampingi dan melindungi aku.
Anda telah diberikan kepadaku sebagai anugerah Allah yang khusus sejak saat paling awal adanya aku, ketika jiwaku tercipta oleh kasih dan kuasa Allah yang Mahakuasa.
Sudilah Anda melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku, bila bahaya itu sudah dekat, sudilah Anda melawannya demi keselamatanku, sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman.
Semoga anda selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah.
Malaikat yang terkasih, dampingilah aku dalam setiap kegiatanku pada hari ini.
Dengan kuasa yang dianugerahkan oleh Allahku kepadamu sebagai pelindung dan pejuang, lindungilah aku terhadap segala godaan yang melampaui kekuatanku.
Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah anda membimbing aku untuk bertobat.
Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur, sudilah anda memberikan kekuatan bila aku lemah.
Doakanlah aku selalu, agar dapat mengamalkan hidup kristen dengan tulus hati.
Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira, seperti Malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti Malaikat Michael.
Hadapkan padaku semua peristiwa dan orang yang dapat membawa aku lebih dekat kepada Bapa, Pencipta Yang Mahakuasa, entah semuanya itu membuat aku bersukacita atau berdukacita, menghasilkan damai atau pun kepedihan.
Bila aku sudah sampai pada hari terakhir hidupku di dunia, demi kasih dan kesetiaanmu padaku, tinggallah tetap bersama aku hingga tiba saatnya anda menuntun jiwaku ke dalam kehadiran penuh Tuhanku, Yesus Kristus.
Ya Malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganMU dan bersama anda perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kita.
Amin.Doa Kepada Roh Kudus I

Roh Kudus,
Anda yang menjawab segala masalah dalam hidupku,
Anda yang menerangi jalan – jalan yang aku lalui,
sehingga aku dapat meraih cita – citaku.
Anda yang memberiku anugerah untuk dapat memaafkan dan melupakan semua musuhku dan dalam segala peristiwa anda selalu menyertai aku.
Dengan segala kerendahan hati,
aku persembahkan doa ini sebagai ungkapan rasa terima kasihku atas segala peristiwa dan ingin menegaskan sekali lagi,
bahwa aku tak ingin berpisah dari Mu,
apapun yang terjadi.
Aku ingin bersamaMu dalam kebahagiaan abadi.

 Terima kasih atas rahmat dan belas kasihmu. Amin.

Doa Kepada Rohkudus II
Datanglah ya Roh pencipta Hati kami kunjungilah
Penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu
Kau digelari Penghibur, karunia Allah yang luhur
Kau hidup, Api dan Kasih dan pengurapan Ilahi
Dikau Sapta Karunia dan tangan kanan Ilahi
Anda yang Bapa janjikan Kau pergandakan bahasa,
Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu
Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya
Halaulah musuh umat-Mu Berilah kami damai-Mu
Agar dengan tuntunan-Mu Kami hindarkan yang jahat
Buatlah kami mengenal serta mengimani terus
Bapa dan Putra yang Tunggal dan Anda Roh keduanya
Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit
serta Roh Kudus Penghibur kini dan sepanjang masa
Amin.


Datanglah, ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-mu,
dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu.
Ya Allah Bapa, utuslah Roh -Mu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi;
dan Anda akan membaharui muka bumi. marilah berdoa.
Ya Allah,
Anda telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus;
berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami sentiasa befikir benar dan bijaksana.
serta selalu gembira kerana lipuran-Nya.
Demi Kristus, Tuhan kami.
Amin.

DATANGLAH, ROH KUDUS
Datanglah, Roh Kudus, aku memerlukan-Mu
Datanglah, Roh manis, aku mohon.
Datanglah dengan kuasa dan tenaga-Mu.
Datanglah dengan cara lembut-Mu.

ROH ALLAH YANG HIDUP
Roh Allah yang hidup, turan atasku.
Roh Allah yang hidup, turun atasku.
leburku, bentuku, penuhku, gunaku.
Roh Allah yang hidup, turun atasku.


Penyerahan kepada Hati Yesus yang Mahakudus

Aku ….. (sebutkan nama) menyerahkan dan mempersembahkan diriku, hidupku, karya, usaha, serta penderitaanku kepada Hati Kudus Yesus.
Sejak saat ini,
dengan segala kekuatanku aku akan berusaha menghormati,
memuji dan mencintai Hati Kudus Yesus.
 Dengan seluruh tenagaku aku akan berusaha menjadi milik-Nya.
 Aku menolak segala perbuatan yang tidak berkenan di hati-Nya.
 Aku memilih Hati Kudus Yesus sebagai devosi utama penghormatanku, sebagai pelindung hidup dan jaminan keselamatanku;
sebagai obat untuk menyembuhkan kekurangan serta kegoyahan sikapku, untuk menyilih dosa-dosa dari seluruh hidupku dan untuk memperoleh bantuan pada saat ajalku.
Hati Kudus Yesus penuh kebaikan, jadilah penyilih dosa-dosaku serta perisai terhadap murka Allah Bapa atas diriku. Hati Kudus Yesus yang penuh cinta, seluruh harapanku kupasrahkan pada-Mu, lindungilah aku terhadap si jahat, kuatkanlah kehendakku.
Hancurkanlah di dalam diriku segala sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu dan apa saja yang melawan Dikau. Semoga cinta ilahi-Mu meresap sedalam-dalamnya di dalam hati sanubariku agar aku tak pernah melupakan Dikau dan berpisah dari-Mu.
Karena cinta-Mu yang tak terbatas aku mohon dengan sangat, goreslah namaku di dalam hati-Mu. Anda satu-satunya kerinduan, kebahagiaan, serta kebanggaanku. Aku mau hidup dan mati sebagai anak-Mu.
Amin.

Litani Hati Kudus Yesus

 Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami.
Kristus dengarkanlah kami
Kristus, kabulkanlah doa kami.
Allah Bapa di syurga.
Kasihanilah kami.
Allah Putera, Penebus dunia.
Kasihanilah kami.
Allah Roh Kudus
Kasihanilah kami.
Allah tritunggal Maha Kudus,
Tuhan yang Maha Esa.
Kasihanilah kami
Hati Yesus yang Maha Kudus.
Kasihanilah kami
Hati Yesus Putera Bapa kekal.
Hati yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam rahim Bonda Perawan.
Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah.
Hati Yesus yang mulia tak terbatas.
Hati Yesus bait Kudus Allah.
Hati Yesus khemah Allah dan pintu syurga.
Hati Yesus perapian cintakasih yang bernyala-nyala.
Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cintakasih.
Hati Yesus penuh kebaikan dan cintakasih.
Hati Yesus amat patut dipuji-puji.
Hati Yesus raja dan pusat segala hati.
Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan.
Hati Yesus tempat tinggal keallahan seluruhnya.
Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa.
Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami.
Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal.
Hati Yesus yang sabar dan Maha Belaskasih.
Hati Yesus yang murah hati bagisemua orang yang berseru  kepada-Mu.
Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian.
Hati Yesus korban pelunas dosa kami
Hati Yesus yang ditimpa penghinaan.
Hati Yesus yang taat sampai mati.
Hati Yesus yang tertusak dengan tombak.
Hati Yesus sumber segala penghiburan.
Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami.
Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami.
Hati Yesus korban untuk orang berdosa.
Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepada-Mu.
Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Mu.
Hati Yesus kesukaan orang kudus.
Anakdomba Allah
yang menghapus dosa-dosa dunia:
Sayangilah kami, ya Tuhan.
Anakdomba Allah
yang menghapus dosa-dosa dunia:
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Anakdomba Allah
yang menghapus dosa-dosa dunia:
Kasihanilah kami
Yesus yang lembut dan murah hati.
Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu
Marilah berdoa.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
terimalah segala pujiandan penghapusan dosa
yang dipersembahkan Hati Yesus
kepada-Mu atas nama semua orang berdosa.
Sudilah Anda mengampuni dosa-dosa umat ini,
yang mohon demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus
hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Amin.

Doa Sembahyang untuk Sebelum Makan

Berkatilah kami, ya Tuhan, dan hadiah-hadiah ini, yang akan kami terima dari karunia-Mu, melalui Kristus, Tuhan kami. Amen.

Sembahyang untuk Selepas Makan

Kami beri sukacita kepada-Mu, Allah Yang Mahakuasa, untuk segala manfaatmu,
Siapa yang hidup dan terkecil, dunia tanpa akhir. Amen.

Berkatilah kami, ya Tuhan, untuk memberi ganjaran dengan kehidupan abadi,semua orang yang mengasihi kami demi nama-Mu.Amen.

V. Mari kita memberkati Tuhan.
R. Terima kasih kepada Tuhan.

Semoga roh-roh umat beriman itu berlepas, melalui rahmat Tuhan, berehat dengan damai. Amen.
Doa Seorang Ibu
Kuserahkan nama-nama anakku,
ke dalam tanganMu, ya Tuhan.
Tulislah nama-nama anakku,
 dengan tinta yang tak terhapuskan agar
 tak ada siapapun juga yang dapat merebutnya tidak
 juga iblis durhaka, mengayaknya seperti gandum celaka.

Peganglah tangan anak-anakku, bila mereka harus kulepaskan.
Biarlah mereka dilindungi kuatMu, terlepas bebas dari segala kelemahan.
Tuhan, Kau tahu betapa hebatnya, dunia membenci mereka dengan sewenang-wenang.
Jagalah jangan sampai mereka tenggelam dalam gelombang cobaan dunia yang kejam.
Aku tak meminta agar anak-anakku, bebas lepas dari setiap penderitaan,
hanya kuminta keberanian dan daya tahan bagi mereka dalam ketakutan dan kesepian.
Biarlah di dalam namaMu mereka beroleh perlindungan dalam satu ikatan yang tak terputuskan.
Jangan biarkan mereka terasing dari padaMu Tuhan, melainkan akrab setia padaMu sepanjang kehidupan.
Kuserahkan nama-nama anakku, ke dalam tanganMu ya Tuhan. Amin.

Tuhan

Tolonglah untuk selalu
mengingatkanku
bahwa tidak ada sesuatupun
yang akan terjadi padaku
hari ini
yang Anda dan aku
tidak dapat menyelesaikannya
bersama-sama.
Doa Tobat
Ya Tuhan Bapa di syurga,
Tuhan yang Maha Rahim,
Aku menyesal akan dosa-dosa,
sebab itu patut aku anda hukum;
terutama sebab aku telah
menghina-Mu
yang Maha Pemurah
dan Maha Baik bagiku.
Aku benci akan dosaku,
dan berjani
dengan pertolongan rahmat-Mu
hendak memperbaiki hidupku
dan tidak akan berdosa lagi.
Ya tuhan Bapaku,
aku mohon demi Yesus Kristus,
Kasihanilah aku orang yang berdosa ini.
Amin.Compiled by Ben Chang


Selamat pulang ke Misa    Welcome back to Mass  Diocese of Miri is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.
There is no requirement for attribution. You may copy or share it freely .